آنالیز ویژه کودکان (Kids’ Analysis)

 

آنالیز بدن و ارزیابی قسمت های مختلف ارگان‌ها و دستگاههای بدن کودک (سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد، مجاری صفراوی و پانکراس، کلیه‌ها، مجاری ادراری و هورمونها، سیستم عصبی(مغز، اعصاب محیطی و اتونوم)، سیستم ایمنی و لنفاوی)

کشف سلول‌ های مستعد بسیاری از بیماری‌ های کودکان

ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی ‌های شایع در کودکان

ارزیابی توانایی یادگیری و قدرت تمرکز ذهنی کودک

ارزیابی بدن کودکان از لحاظ کمبود مواد معدنی، اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها و آنزیم‌های مورد نیاز آنها

ارزیابی وضعیت بالانس اسید-قلیا در بدن کودک

ارزیابی وضعیت سوخت و ساز و متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی بدن کودک

ارزیابی انواع موارد آلوده‌کننده‌ی بدن کودک شامل موارد شایع تر باکتری، ویروس، قارچ و انگل ها

آنالیز آلودگی های ژئوپاتیک، الکترومگنتیک و ژنوتوکسین ها

ارزیابی وضعیت کلی کروموزومی کودک

لطفا توجه کنید که انجام این آنالیز برای کودکان بدون عوارض بوده و منعی ندارد اما کودک شما باید در سنی باشد که بتواند در حضور پدر یا مادر اما بدون تماس با آنها به مدت یک ساعت آرام روی تخت بخوابد و یا بنشیند.

 آنالیز ویژه سالمندان (زن یا مرد بالای ۶۵ سال)  (The Old’s Analysis)

 

آنالیز بدن و ارزیابی قسمت های مختلف ارگان‌ها و دستگاههای بدن سالمندان (سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد، مجاری صفراوی و پانکراس، کلیه‌ها، مجاری ادراری و آنزیمها و هورمونها، سیستم عصبی، روحی-روانی، استرسها، سیستم ایمنی و لنفاوی)

ارزیابی بیماری‌های شایع در سالمندان

ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی ‌های شایع در سالمندان

ارزیابی بدن سالمندان از لحاظ کمبود مواد معدنی، ویتامین‌ها و آنزیم‌های مورد نیاز آنها

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی بدن

ارزیابی آلودگی با انواع شایع میکروارگانیسم ها و آلودگی های الکترومگنتیک

آنالیز ویژه آلرژی (A-Analysis)


آنالیز بدن از لحاظ  آلرژی به ۷۰ دسته از آلرژن‌ها

این آنالیز یک تست سنجش حساسیت (آلرژی) به ۷۰ گروه از مواد مختلف (آلرژن) است. هر گروه خود شامل چندین زیرمجموعه است که حساسیت به هر کدام از آنها نیز به صورت جزء به جزء چک میگردد. دراین آنالیز به طور مثال حساسیت فرد به لبنیات، غلات، حبوبات، عسل، شیرین‌کننده‌ها، چاشنی‌ها و ادویه‌جات، آجیل، قارچ‌ها، مییوه‌ها، نگهدارنده‌ها، رنگ‌های افزودنی، اسانس‌ها، شوینده‌ها، گرده‌های گیاهان، بافت پوششی حیوانات، فرمول‌های شیمایی موجود در مواد آرایشی ، دسته‌های مختلف دارویی، فلزات و… مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آنالیز ویژه‌ی بانوان (Ladies’ Analysis)

 

آنالیز بدن و ارزیابی قسمت های مختلف ارگان‌ها و دستگاههای بدن (سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی، کلیه‌ها، مجاری ادراری و آنزیمها و هورمونها، سیستم عصبی، روحی-روانی، استرسها، سیستم ایمنی و لنفاوی)

تعیین ارگان‌های آسیب‌ دیده و کشف سلول‌ های مستعد بسیاری از بیماری‌های شایع

ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی ‌های شایع در زنان

تعیین کمبود مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن

ارزیابی وضعیت بالانس اسید-قلیا

ارزیابی وضعیت سوخت و ساز و متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی بدن

ارزیابی آلودگی با انواع شایع میکروارگانیسم ها و آلودگی های الکترومگنتیک

آنالیز اندام های جنسی زنانه و بررسی عملکرد هورمون های جنسی(رحم، تخمدان و..)

 

آنالیز ویژه ورزشکاران (Athletes’ Analysis)

 

آنالیز بدن و ارزیابی قسمت های مختلف ارگان‌ها و دستگاههای بدن ورزشکار(سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی، کلیه‌ها، مجاری ادراری و آنزیمها و هورمونها، سیستم عصبی، روحی-روانی، استرسها، سیستم ایمنی و لنفاوی)

تعیین ارگان‌های آسیب‌ دیده و کشف سلول‌ های مستعد بسیاری از بیماری‌های شایع

ارزیابی مواد معدنی، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و اسیدآمینه‌های مورد نیاز بدن در ورزش حرفه‌ای

آنالیز وضعیت ATP عضلانی و کشف علل ضعف عملکرد ورزشی

ارزیابی توانایی یادگیری و قدرت تمرکز ذهنی ورزشکار

ارزیابی بدن ورزشکار از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی

ارزیابی وضعیت سوخت و ساز و متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین

ارزیابی وضعیت بالانس اسید-قلیا

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی بدن

ارزیابی آلودگی با انواع شایع میکروارگانیسم ها و آلودگی های الکترومگنتیک

آنالیز وضعیت عملکرد اندام ها و هورمون های جنسی ورزشکار

آنالیز ویژه بدخیمی‌ها (C-Analysis)


ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلول‌های مستعد بدخیمی در ارگان‌های مختلف بدن

در این آنالیز، سلول‌های ارگان‌های مختلف بدن از لحاظ داشتن استعداد به انواعی از بدخیمی‌های شایع بررسی می‌شوند و اگر این استعداد در سلول‌های ارگانی از بدن مشاهده شود، بسته به نوع بدخیمی و ارگان درگیر، فرد به پزشک متخصص مربوطه ارجاع می‌شود تا کارهای تشخیصی و درمانی لازم، تحت نظر وی انجام پذیرد.با توجه به اینکه بسیاری از بدخیمی‌ها در شروع، علامت اختصاصی مشخصی ندارند، انجام این آنالیز برای کمک به تشخیص زودهنگام، می‌تواند کمک‌کننده‌ باشد.

 آنالیز ویژه آقایان (Men’s Analysis)

 

آنالیز بدن و ارزیابی قسمت های مختلف ارگان‌ها و دستگاههای بدن (سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد، مجاری صفراوی و پانکراس، کلیه‌ها، مجاری ادراری و آنزیمها و هورمونها، سیستم عصبی، روحی-روانی، استرسها، سیستم ایمنی و لنفاوی)

تعیین ارگان ‌های آسیب‌ دیده و کشف سلول‌ های مستعد بسیاری از بیماری‌ های شایع

ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی ‌های شایع در مردان

تعیین کمبود مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن

ارزیابی وضعیت بالانس اسید-قلیا

ارزیابی وضعیت سوخت و ساز و متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی بدن

ارزیابی آلودگی با انواع شایع میکروارگانیسم ها و آلودگی های الکترومگنتیک

آنالیز اندام های جنسی مردانه، بررسی عملکرد هورمون ها و توان جنسی(بیضه‌ها، پروستات و…)

 

آنالیز کامل (Complete Analysis)

این آنالیز شامل موارد زیر است:

ارزیابی جزء‌به‌جزء و کاملترین ارزیابی ارگان‌ها و دستگاههای مختلف بدن (سیستم خون، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی، کلیه‌ها، مجاری ادراری و اندام‌های جنسی آنزیمها و هورمونها، سیستم عصبی، روحی-روانی و استرسها، سیستم ایمنی و لنفاوی)

ارزیابی بدن از لحاظ وجود سلولهای مستعد بدخیمی در ارگانهای مختلف بدن

ارزیابی وضعیت سوخت و ساز و متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین

آنالیز وضعیت ATP در همه ی ارگان های بدن

ارزیابی توانایی یادگیری و قدرت تمرکز ذهنی

 ارزیابی وضعیت بالانس اسید-قلیا در بدن، تعیین کمبود مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن و ارزیابی وضعیت بالانس چاکراها و کانالهای اکوپانکچری

ارزیابی انواع موارد آلوده کننده ی بدن (انواع باکتری، ویروس، قارچ و انگل، آلودگی‌های ژئوپاتیک و الکترومگنتیک همچون امواج ماهواره‌ای و موبایل، و سموم دیگر همچون فلزات سنگین، سموم کشاورزی و مواد ژنوتوکسیک)

ارزیابی وضعیت عملکرد سیستم سم زدایی تمامی ارگان های بدن

 تست آلرژی به ۷۰ نوع آلرژن

لطفا توجه کنید که این روش نباید به عنوان جایگزینی برای مراجعه به پزشک و یا روشهای تشخیصی متداول پزشکی پنداشته شود، بلکه نتایج این تست، یک ابزار مکمل جهت کمک به پزشک برای تشخیص زودهنگام و تصمیم‌گیری بهتر برای بیمار است بدین معنا که یافته‌های مثبت یا منفی این آنالیز به معنای تشخیص یا رد آن یافته‌ها نیست و بر حسب اطلاعات ثبتی و یافته های احتمالی، به روش های تشخیصی متداول جهت تائید یا رد فرضیات به دست آمده نیاز است.